Dù Việt Nam đã loại biên, MiG-21 vẫn là quốc bảo của Trung Quốc

Chengdu J-7 là máy bay chiến đấu có năng lực nhất, trong Không quân Trung Quốc từ cuối những năm 1960, và cho tới tận ngày nay, loại phi cơ này vẫn chưa bị Bắc Kinh cho loại biên.

 • Du Viet Nam da loai bien, MiG-21 van la quoc bao cua Trung Quoc
 • Du Viet Nam da loai bien, MiG-21 van la quoc bao cua Trung Quoc-Hinh-2
 • Du Viet Nam da loai bien, MiG-21 van la quoc bao cua Trung Quoc-Hinh-3
 • Du Viet Nam da loai bien, MiG-21 van la quoc bao cua Trung Quoc-Hinh-4
 • Du Viet Nam da loai bien, MiG-21 van la quoc bao cua Trung Quoc-Hinh-5
 • Du Viet Nam da loai bien, MiG-21 van la quoc bao cua Trung Quoc-Hinh-6
 • Du Viet Nam da loai bien, MiG-21 van la quoc bao cua Trung Quoc-Hinh-7
 • Du Viet Nam da loai bien, MiG-21 van la quoc bao cua Trung Quoc-Hinh-8
 • Du Viet Nam da loai bien, MiG-21 van la quoc bao cua Trung Quoc-Hinh-9
 • Du Viet Nam da loai bien, MiG-21 van la quoc bao cua Trung Quoc-Hinh-10
 • Du Viet Nam da loai bien, MiG-21 van la quoc bao cua Trung Quoc-Hinh-11
 • Du Viet Nam da loai bien, MiG-21 van la quoc bao cua Trung Quoc-Hinh-12
 • Du Viet Nam da loai bien, MiG-21 van la quoc bao cua Trung Quoc-Hinh-13
Tiến Minh