Đưa hệ thống laser Peresvet sang chiến trường Syria, Nga "hái quả ngọt"?

Theo Việt Dũng/ANTĐ -

Nga có vẻ tiếp tục dùng chiến trường Syria cho vai trò thử nghiệm các loại vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự tối tân nhất của mình, lần này là tổ hợp laser tác chiến mang tên Peresvet.

 • Dua he thong laser Peresvet sang chien truong Syria, Nga
 • Dua he thong laser Peresvet sang chien truong Syria, Nga
 • Dua he thong laser Peresvet sang chien truong Syria, Nga
 • Dua he thong laser Peresvet sang chien truong Syria, Nga
 • Dua he thong laser Peresvet sang chien truong Syria, Nga
 • Dua he thong laser Peresvet sang chien truong Syria, Nga
 • Dua he thong laser Peresvet sang chien truong Syria, Nga
 • Dua he thong laser Peresvet sang chien truong Syria, Nga
 • Dua he thong laser Peresvet sang chien truong Syria, Nga
 • Dua he thong laser Peresvet sang chien truong Syria, Nga
 • Dua he thong laser Peresvet sang chien truong Syria, Nga
 • Dua he thong laser Peresvet sang chien truong Syria, Nga
 • Dua he thong laser Peresvet sang chien truong Syria, Nga
 • Dua he thong laser Peresvet sang chien truong Syria, Nga
 • Dua he thong laser Peresvet sang chien truong Syria, Nga