Đức "thất hứa", trì hoãn giao 200 xe bọc thép MRAP cho Ukraine

Google News

Có những trở ngại đáng kể dẫn đến việc Đức trì hoãn giao 200 xe bọc thép MRAP với khả năng chống mìn cho Ukraine. Tiết lộ được đưa ra trong một báo cáo của tờ Bild, trên cơ sở tham chiếu các tài liệu bí mật, độc quyền.

 • Duc
 • Duc
 • Duc
 • Duc
 • Duc
 • Duc
 • Duc
 • Duc
 • Duc
 • Duc
 • Duc
 • Duc
 • Duc
 • Duc
Lý Thùy (Theo Bulgaria Military)