Dùng Su-30SM săn USV, có phải Nga “mang dao giết trâu mổ gà”?

Google News

Trước việc Ukraine sử dụng tàu không người lái (USV) để tấn công mục tiêu của Nga ở Biển Đen, Nga đã sử dụng chiến đấu cơ Su-30SM để làm vũ khí đặc trị USV của Ukraine. Tuy nhiên việc này gây nhiều tranh cãi.

 • Dung Su-30SM san USV, co phai Nga “mang dao giet trau mo ga”?
 • Dung Su-30SM san USV, co phai Nga “mang dao giet trau mo ga”?-Hinh-2
 • Dung Su-30SM san USV, co phai Nga “mang dao giet trau mo ga”?-Hinh-3
 • Dung Su-30SM san USV, co phai Nga “mang dao giet trau mo ga”?-Hinh-4
 • Dung Su-30SM san USV, co phai Nga “mang dao giet trau mo ga”?-Hinh-5
 • Dung Su-30SM san USV, co phai Nga “mang dao giet trau mo ga”?-Hinh-6
 • Dung Su-30SM san USV, co phai Nga “mang dao giet trau mo ga”?-Hinh-7
 • Dung Su-30SM san USV, co phai Nga “mang dao giet trau mo ga”?-Hinh-8
 • Dung Su-30SM san USV, co phai Nga “mang dao giet trau mo ga”?-Hinh-9
 • Dung Su-30SM san USV, co phai Nga “mang dao giet trau mo ga”?-Hinh-10
 • Dung Su-30SM san USV, co phai Nga “mang dao giet trau mo ga”?-Hinh-11
 • Dung Su-30SM san USV, co phai Nga “mang dao giet trau mo ga”?-Hinh-12
 • Dung Su-30SM san USV, co phai Nga “mang dao giet trau mo ga”?-Hinh-13
 • Dung Su-30SM san USV, co phai Nga “mang dao giet trau mo ga”?-Hinh-14
 • Dung Su-30SM san USV, co phai Nga “mang dao giet trau mo ga”?-Hinh-15
 • Dung Su-30SM san USV, co phai Nga “mang dao giet trau mo ga”?-Hinh-16
 • Dung Su-30SM san USV, co phai Nga “mang dao giet trau mo ga”?-Hinh-17
 • Dung Su-30SM san USV, co phai Nga “mang dao giet trau mo ga”?-Hinh-18
 • Dung Su-30SM san USV, co phai Nga “mang dao giet trau mo ga”?-Hinh-19
 • Dung Su-30SM san USV, co phai Nga “mang dao giet trau mo ga”?-Hinh-20
Tiến Minh (theo Bulgarial Military, MOP)