Được hộ tống kỹ càng, B-1 Lancer Mỹ vẫn bị tiêm kích Nga "vuốt mặt"

Hùng Dũng -

(Kiến Thức) - Hai máy bay ném bom B-1 Lancer của không quân Mỹ vừa bay qua khu vực biển Đen, được nhiều chiến đấu cơ của các nước hộ tống, tuy nhiên khi đến gần Crimea vẫn bị các máy bay Su-27/30 của Nga đánh chặn mà không có tiêm kích nào theo kèm.

  • Duoc ho tong ky cang, B-1 Lancer My van bi tiem kich Nga
  • Duoc ho tong ky cang, B-1 Lancer My van bi tiem kich Nga
  • Duoc ho tong ky cang, B-1 Lancer My van bi tiem kich Nga
  • Duoc ho tong ky cang, B-1 Lancer My van bi tiem kich Nga
  • Duoc ho tong ky cang, B-1 Lancer My van bi tiem kich Nga
  • Duoc ho tong ky cang, B-1 Lancer My van bi tiem kich Nga
  • Duoc ho tong ky cang, B-1 Lancer My van bi tiem kich Nga
  • Duoc ho tong ky cang, B-1 Lancer My van bi tiem kich Nga
  • Duoc ho tong ky cang, B-1 Lancer My van bi tiem kich Nga
  • Duoc ho tong ky cang, B-1 Lancer My van bi tiem kich Nga