“Gia phả” dòng Đại bàng F-15 nổi tiếng của Không quân Mỹ [P1]

Sau suốt 50 năm phát triển, tiêm kích F-15 của Không quân Mỹ đã có rất nhiều phiên bản, nhưng chưa từng một chiếc nào bị bắn hạ trong không chiến.

 • “Gia pha” dong Dai bang F-15 noi tieng cua Khong quan My [P1]
 • “Gia pha” dong Dai bang F-15 noi tieng cua Khong quan My [P1]-Hinh-2
 • “Gia pha” dong Dai bang F-15 noi tieng cua Khong quan My [P1]-Hinh-3
 • “Gia pha” dong Dai bang F-15 noi tieng cua Khong quan My [P1]-Hinh-4
 • “Gia pha” dong Dai bang F-15 noi tieng cua Khong quan My [P1]-Hinh-5
 • “Gia pha” dong Dai bang F-15 noi tieng cua Khong quan My [P1]-Hinh-6
 • “Gia pha” dong Dai bang F-15 noi tieng cua Khong quan My [P1]-Hinh-7
 • “Gia pha” dong Dai bang F-15 noi tieng cua Khong quan My [P1]-Hinh-8
 • “Gia pha” dong Dai bang F-15 noi tieng cua Khong quan My [P1]-Hinh-9
 • “Gia pha” dong Dai bang F-15 noi tieng cua Khong quan My [P1]-Hinh-10
 • “Gia pha” dong Dai bang F-15 noi tieng cua Khong quan My [P1]-Hinh-11
 • “Gia pha” dong Dai bang F-15 noi tieng cua Khong quan My [P1]-Hinh-12
 • “Gia pha” dong Dai bang F-15 noi tieng cua Khong quan My [P1]-Hinh-13
 • “Gia pha” dong Dai bang F-15 noi tieng cua Khong quan My [P1]-Hinh-14
 • “Gia pha” dong Dai bang F-15 noi tieng cua Khong quan My [P1]-Hinh-15
Quang Hưng