Giá thành khai thác một chiếc F-35 hết vòng đời là bao nhiêu?

Theo truyền thông Mỹ, giá chiến đấu cơ F-35 đã liên tục tăng và chi phí toàn vòng đời quá lớn; việc này có thể hút kiệt ngân sách của Không quân Mỹ.

 • Gia thanh khai thac mot chiec F-35 het vong doi la bao nhieu?
 • Gia thanh khai thac mot chiec F-35 het vong doi la bao nhieu?-Hinh-2
 • Gia thanh khai thac mot chiec F-35 het vong doi la bao nhieu?-Hinh-3
 • Gia thanh khai thac mot chiec F-35 het vong doi la bao nhieu?-Hinh-4
 • Gia thanh khai thac mot chiec F-35 het vong doi la bao nhieu?-Hinh-5
 • Gia thanh khai thac mot chiec F-35 het vong doi la bao nhieu?-Hinh-6
 • Gia thanh khai thac mot chiec F-35 het vong doi la bao nhieu?-Hinh-7
 • Gia thanh khai thac mot chiec F-35 het vong doi la bao nhieu?-Hinh-8
 • Gia thanh khai thac mot chiec F-35 het vong doi la bao nhieu?-Hinh-9
 • Gia thanh khai thac mot chiec F-35 het vong doi la bao nhieu?-Hinh-10
 • Gia thanh khai thac mot chiec F-35 het vong doi la bao nhieu?-Hinh-11
 • Gia thanh khai thac mot chiec F-35 het vong doi la bao nhieu?-Hinh-12
 • Gia thanh khai thac mot chiec F-35 het vong doi la bao nhieu?-Hinh-13
 • Gia thanh khai thac mot chiec F-35 het vong doi la bao nhieu?-Hinh-14
 • Gia thanh khai thac mot chiec F-35 het vong doi la bao nhieu?-Hinh-15
 • Gia thanh khai thac mot chiec F-35 het vong doi la bao nhieu?-Hinh-16
 • Gia thanh khai thac mot chiec F-35 het vong doi la bao nhieu?-Hinh-17
 • Gia thanh khai thac mot chiec F-35 het vong doi la bao nhieu?-Hinh-18
Tiến Minh