Giải mã chiến dịch cuối cùng của Không quân Mỹ ở miền Bắc Việt Nam

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Ngày 12/2/1973, Mỹ khởi động chiến dịch quân sự cuối cùng ở miền Bắc Việt Nam với 54 phi vụ, đưa 591 tù binh phi công Mỹ trở về nước theo hiệp định Paris.