Giải mã trận đấu tăng lớn thứ hai lịch sử nhân loại

Ít người biết rằng, trong Thế chiến 2 cũng có một trận chiến xe tăng rất lớn với sự tham gia của hàng nghìn xe tăng và chỉ xếp sau trận Kursk.

 • Giai ma tran dau tang lon thu hai lich su nhan loai
 • Giai ma tran dau tang lon thu hai lich su nhan loai-Hinh-2
 • Giai ma tran dau tang lon thu hai lich su nhan loai-Hinh-3
 • Giai ma tran dau tang lon thu hai lich su nhan loai-Hinh-4
 • Giai ma tran dau tang lon thu hai lich su nhan loai-Hinh-5
 • Giai ma tran dau tang lon thu hai lich su nhan loai-Hinh-6
 • Giai ma tran dau tang lon thu hai lich su nhan loai-Hinh-7
 • Giai ma tran dau tang lon thu hai lich su nhan loai-Hinh-8
 • Giai ma tran dau tang lon thu hai lich su nhan loai-Hinh-9
 • Giai ma tran dau tang lon thu hai lich su nhan loai-Hinh-10
 • Giai ma tran dau tang lon thu hai lich su nhan loai-Hinh-11
 • Giai ma tran dau tang lon thu hai lich su nhan loai-Hinh-12
 • Giai ma tran dau tang lon thu hai lich su nhan loai-Hinh-13
 • Giai ma tran dau tang lon thu hai lich su nhan loai-Hinh-14
 • Giai ma tran dau tang lon thu hai lich su nhan loai-Hinh-15
 • Giai ma tran dau tang lon thu hai lich su nhan loai-Hinh-16
 • Giai ma tran dau tang lon thu hai lich su nhan loai-Hinh-17
 • Giai ma tran dau tang lon thu hai lich su nhan loai-Hinh-18
 • Giai ma tran dau tang lon thu hai lich su nhan loai-Hinh-19
Thái Hòa