Hà Nội Hilton tiếp đón bao nhiêu tù binh Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam?

Những tù binh trong Chiến tranh Việt Nam bị nhốt ở Hỏa Lò, không chỉ là các phi công Mỹ bị bắn rơi ở miền Bắc, mà còn có cả biệt kích Mỹ bị ta bắt ở Trường Sơn, sau đó bị... áp giải bằng đường bộ Bắc.

 • Ha Noi Hilton tiep don bao nhieu tu binh My trong Chien tranh Viet Nam?
 • Ha Noi Hilton tiep don bao nhieu tu binh My trong Chien tranh Viet Nam?-Hinh-2
 • Ha Noi Hilton tiep don bao nhieu tu binh My trong Chien tranh Viet Nam?-Hinh-3
 • Ha Noi Hilton tiep don bao nhieu tu binh My trong Chien tranh Viet Nam?-Hinh-4
 • Ha Noi Hilton tiep don bao nhieu tu binh My trong Chien tranh Viet Nam?-Hinh-5
 • Ha Noi Hilton tiep don bao nhieu tu binh My trong Chien tranh Viet Nam?-Hinh-6
 • Ha Noi Hilton tiep don bao nhieu tu binh My trong Chien tranh Viet Nam?-Hinh-7
 • Ha Noi Hilton tiep don bao nhieu tu binh My trong Chien tranh Viet Nam?-Hinh-8
 • Ha Noi Hilton tiep don bao nhieu tu binh My trong Chien tranh Viet Nam?-Hinh-9
 • Ha Noi Hilton tiep don bao nhieu tu binh My trong Chien tranh Viet Nam?-Hinh-10
 • Ha Noi Hilton tiep don bao nhieu tu binh My trong Chien tranh Viet Nam?-Hinh-11
 • Ha Noi Hilton tiep don bao nhieu tu binh My trong Chien tranh Viet Nam?-Hinh-12
 • Ha Noi Hilton tiep don bao nhieu tu binh My trong Chien tranh Viet Nam?-Hinh-13
 • Ha Noi Hilton tiep don bao nhieu tu binh My trong Chien tranh Viet Nam?-Hinh-14
 • Ha Noi Hilton tiep don bao nhieu tu binh My trong Chien tranh Viet Nam?-Hinh-15
 • Ha Noi Hilton tiep don bao nhieu tu binh My trong Chien tranh Viet Nam?-Hinh-16
Trần Trân