Hải quân Mỹ trang bị nhiều “siêu mắt thần” UAV MQ-4C Triton

Google News

Theo thông tin từ trang Topwar, Hải quân Mỹ vừa trang bị thêm nhiều UAV trinh sát tầm xa MQ-4C Triton cho các đơn vị chiến đấu. Các UAV này sẽ được gửi đến các căn cứ ở nước ngoài để thực hiện các nhiệm vụ tương ứng.

 • Hai quan My trang bi nhieu “sieu mat than” UAV MQ-4C Triton
 • Hai quan My trang bi nhieu “sieu mat than” UAV MQ-4C Triton-Hinh-2
 • Hai quan My trang bi nhieu “sieu mat than” UAV MQ-4C Triton-Hinh-3
 • Hai quan My trang bi nhieu “sieu mat than” UAV MQ-4C Triton-Hinh-4
 • Hai quan My trang bi nhieu “sieu mat than” UAV MQ-4C Triton-Hinh-5
 • Hai quan My trang bi nhieu “sieu mat than” UAV MQ-4C Triton-Hinh-6
 • Hai quan My trang bi nhieu “sieu mat than” UAV MQ-4C Triton-Hinh-7
 • Hai quan My trang bi nhieu “sieu mat than” UAV MQ-4C Triton-Hinh-8
 • Hai quan My trang bi nhieu “sieu mat than” UAV MQ-4C Triton-Hinh-9
 • Hai quan My trang bi nhieu “sieu mat than” UAV MQ-4C Triton-Hinh-10
 • Hai quan My trang bi nhieu “sieu mat than” UAV MQ-4C Triton-Hinh-11
 • Hai quan My trang bi nhieu “sieu mat than” UAV MQ-4C Triton-Hinh-12
 • Hai quan My trang bi nhieu “sieu mat than” UAV MQ-4C Triton-Hinh-13
 • Hai quan My trang bi nhieu “sieu mat than” UAV MQ-4C Triton-Hinh-14
 • Hai quan My trang bi nhieu “sieu mat than” UAV MQ-4C Triton-Hinh-15
Lý Thùy (Theo Topwar)