Hải quân Thái Lan nâng cấp khinh hạm Chao Phraya mua từ Trung Quốc

Hùng Dũng -

(Kiến Thức) - Hải quân Hoàng gia Thái Lan đang có dự định nâng cấp hai trong tổng số bốn chiếc khinh hạm lớp Chao Phraya do nước này mua từ Trung Quốc để trở thành các tàu tuần tra xa bờ.

  • Hai quan Thai Lan nang cap khinh ham Chao Phraya mua tu Trung Quoc
  • Hai quan Thai Lan nang cap khinh ham Chao Phraya mua tu Trung Quoc-Hinh-2
  • Hai quan Thai Lan nang cap khinh ham Chao Phraya mua tu Trung Quoc-Hinh-3
  • Hai quan Thai Lan nang cap khinh ham Chao Phraya mua tu Trung Quoc-Hinh-4
  • Hai quan Thai Lan nang cap khinh ham Chao Phraya mua tu Trung Quoc-Hinh-5
  • Hai quan Thai Lan nang cap khinh ham Chao Phraya mua tu Trung Quoc-Hinh-6
  • Hai quan Thai Lan nang cap khinh ham Chao Phraya mua tu Trung Quoc-Hinh-7
  • Hai quan Thai Lan nang cap khinh ham Chao Phraya mua tu Trung Quoc-Hinh-8
  • Hai quan Thai Lan nang cap khinh ham Chao Phraya mua tu Trung Quoc-Hinh-9
  • Hai quan Thai Lan nang cap khinh ham Chao Phraya mua tu Trung Quoc-Hinh-10