Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ khoe "hàng nóng" trên máy bay săn ngầm ATR-72 ASW

Theo Thanh Hà/Đất Việt -

Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu trang bị ngư lôi Mk-54 cho máy bay tuần tra săn ngầm ATR-72 ASW.

  • Hai quan Tho Nhi Ky khoe
  • Hai quan Tho Nhi Ky khoe
  • Hai quan Tho Nhi Ky khoe
  • Hai quan Tho Nhi Ky khoe
  • Hai quan Tho Nhi Ky khoe
  • Hai quan Tho Nhi Ky khoe
  • Hai quan Tho Nhi Ky khoe