Hải quân Trung Quốc không thể vượt qua lời nguyền địa lý

Mặc dù tập trung nguồn lực phát triển lớp tàu ngầm hạt nhân và loại tên lửa liên lục địa mới, nhưng Hải quân Trung Quốc không thể bước qua lời nguyền địa lý khi từ vùng nước nông tiến ra vùng nước sâu.

 • Hai quan Trung Quoc khong the vuot qua loi nguyen dia ly
 • Hai quan Trung Quoc khong the vuot qua loi nguyen dia ly-Hinh-2
 • Hai quan Trung Quoc khong the vuot qua loi nguyen dia ly-Hinh-3
 • Hai quan Trung Quoc khong the vuot qua loi nguyen dia ly-Hinh-4
 • Hai quan Trung Quoc khong the vuot qua loi nguyen dia ly-Hinh-5
 • Hai quan Trung Quoc khong the vuot qua loi nguyen dia ly-Hinh-6
 • Hai quan Trung Quoc khong the vuot qua loi nguyen dia ly-Hinh-7
 • Hai quan Trung Quoc khong the vuot qua loi nguyen dia ly-Hinh-8
 • Hai quan Trung Quoc khong the vuot qua loi nguyen dia ly-Hinh-9
 • Hai quan Trung Quoc khong the vuot qua loi nguyen dia ly-Hinh-10
 • Hai quan Trung Quoc khong the vuot qua loi nguyen dia ly-Hinh-11
 • Hai quan Trung Quoc khong the vuot qua loi nguyen dia ly-Hinh-12
 • Hai quan Trung Quoc khong the vuot qua loi nguyen dia ly-Hinh-13
 • Hai quan Trung Quoc khong the vuot qua loi nguyen dia ly-Hinh-14
 • Hai quan Trung Quoc khong the vuot qua loi nguyen dia ly-Hinh-15
 • Hai quan Trung Quoc khong the vuot qua loi nguyen dia ly-Hinh-16
Tiến Minh