Hải quân Trung Quốc liệu đã đuổi kịp Mỹ?

Quốc Minh -

(Kiến Thức) - Hải quân Trung Quốc được trang bị nhiều tàu chiến hiện đại nhưng vẫn còn một khoảng cách khá xa nếu so với Hải quân Mỹ về mặt trang bị và sức mạnh. 

 • Hai quan Trung Quoc lieu da duoi kip My?
 • Hai quan Trung Quoc lieu da duoi kip My?-Hinh-2
 • Hai quan Trung Quoc lieu da duoi kip My?-Hinh-3
 • Hai quan Trung Quoc lieu da duoi kip My?-Hinh-4
 • Hai quan Trung Quoc lieu da duoi kip My?-Hinh-5
 • Hai quan Trung Quoc lieu da duoi kip My?-Hinh-6
 • Hai quan Trung Quoc lieu da duoi kip My?-Hinh-7
 • Hai quan Trung Quoc lieu da duoi kip My?-Hinh-8
 • Hai quan Trung Quoc lieu da duoi kip My?-Hinh-9
 • Hai quan Trung Quoc lieu da duoi kip My?-Hinh-10
 • Hai quan Trung Quoc lieu da duoi kip My?-Hinh-11
 • Hai quan Trung Quoc lieu da duoi kip My?-Hinh-12
 • Hai quan Trung Quoc lieu da duoi kip My?-Hinh-13
 • Hai quan Trung Quoc lieu da duoi kip My?-Hinh-14
 • Hai quan Trung Quoc lieu da duoi kip My?-Hinh-15