Hai trong sáu lữ đoàn xe tăng của Ukraine chỉ tồn tại trên giấy?

Google News

Tờ Forbes của Mỹ cho biết, trên thực tế, hai trong sáu lữ đoàn xe tăng của Quân đội Ukraine chỉ tồn tại trên giấy.

 • Hai trong sau lu doan xe tang cua Ukraine chi ton tai tren giay?
 • Hai trong sau lu doan xe tang cua Ukraine chi ton tai tren giay?-Hinh-2
 • Hai trong sau lu doan xe tang cua Ukraine chi ton tai tren giay?-Hinh-3
 • Hai trong sau lu doan xe tang cua Ukraine chi ton tai tren giay?-Hinh-4
 • Hai trong sau lu doan xe tang cua Ukraine chi ton tai tren giay?-Hinh-5
 • Hai trong sau lu doan xe tang cua Ukraine chi ton tai tren giay?-Hinh-6
 • Hai trong sau lu doan xe tang cua Ukraine chi ton tai tren giay?-Hinh-7
 • Hai trong sau lu doan xe tang cua Ukraine chi ton tai tren giay?-Hinh-8
 • Hai trong sau lu doan xe tang cua Ukraine chi ton tai tren giay?-Hinh-9
 • Hai trong sau lu doan xe tang cua Ukraine chi ton tai tren giay?-Hinh-10
 • Hai trong sau lu doan xe tang cua Ukraine chi ton tai tren giay?-Hinh-11
 • Hai trong sau lu doan xe tang cua Ukraine chi ton tai tren giay?-Hinh-12
 • Hai trong sau lu doan xe tang cua Ukraine chi ton tai tren giay?-Hinh-13
 • Hai trong sau lu doan xe tang cua Ukraine chi ton tai tren giay?-Hinh-14
 • Hai trong sau lu doan xe tang cua Ukraine chi ton tai tren giay?-Hinh-15
 • Hai trong sau lu doan xe tang cua Ukraine chi ton tai tren giay?-Hinh-16
 • Hai trong sau lu doan xe tang cua Ukraine chi ton tai tren giay?-Hinh-17
Tiến Minh (tổng hợp)