Hai tuần tới là thời điểm quyết định số phận quân Ukraine tại Donbas

Chuyên gia quân sự Nga Dmitry Boldenkov viết trên tờ Izvestia: "Hai tuần tới sẽ là thời điểm quan trọng, quyết định số phận của Quân đội Ukraine tại Donbas".

 • Hai tuan toi la thoi diem quyet dinh so phan quan Ukraine tai Donbas
 • Hai tuan toi la thoi diem quyet dinh so phan quan Ukraine tai Donbas-Hinh-2
 • Hai tuan toi la thoi diem quyet dinh so phan quan Ukraine tai Donbas-Hinh-3
 • Hai tuan toi la thoi diem quyet dinh so phan quan Ukraine tai Donbas-Hinh-4
 • Hai tuan toi la thoi diem quyet dinh so phan quan Ukraine tai Donbas-Hinh-5
 • Hai tuan toi la thoi diem quyet dinh so phan quan Ukraine tai Donbas-Hinh-6
 • Hai tuan toi la thoi diem quyet dinh so phan quan Ukraine tai Donbas-Hinh-7
 • Hai tuan toi la thoi diem quyet dinh so phan quan Ukraine tai Donbas-Hinh-8
 • Hai tuan toi la thoi diem quyet dinh so phan quan Ukraine tai Donbas-Hinh-9
 • Hai tuan toi la thoi diem quyet dinh so phan quan Ukraine tai Donbas-Hinh-10
 • Hai tuan toi la thoi diem quyet dinh so phan quan Ukraine tai Donbas-Hinh-11
 • Hai tuan toi la thoi diem quyet dinh so phan quan Ukraine tai Donbas-Hinh-12
 • Hai tuan toi la thoi diem quyet dinh so phan quan Ukraine tai Donbas-Hinh-13
 • Hai tuan toi la thoi diem quyet dinh so phan quan Ukraine tai Donbas-Hinh-14
 • Hai tuan toi la thoi diem quyet dinh so phan quan Ukraine tai Donbas-Hinh-15
 • Hai tuan toi la thoi diem quyet dinh so phan quan Ukraine tai Donbas-Hinh-16
 • Hai tuan toi la thoi diem quyet dinh so phan quan Ukraine tai Donbas-Hinh-17
 • Hai tuan toi la thoi diem quyet dinh so phan quan Ukraine tai Donbas-Hinh-18
 • Hai tuan toi la thoi diem quyet dinh so phan quan Ukraine tai Donbas-Hinh-19
Tiến Minh (theo Izvestia, Reuters)