Hầm ngầm, lợi thế của Tiểu đoàn Azov trước hỏa lực của quân Nga

Các chiến binh Tiểu đoàn Azov ẩn mình trong một đường hầm dài 24 km tại Mariupol, không có lợi cho một cuộc tấn công bằng hỏa lực của Quân đội Nga.

 • Ham ngam, loi the cua Tieu doan Azov truoc hoa luc cua quan Nga
 • Ham ngam, loi the cua Tieu doan Azov truoc hoa luc cua quan Nga-Hinh-2
 • Ham ngam, loi the cua Tieu doan Azov truoc hoa luc cua quan Nga-Hinh-3
 • Ham ngam, loi the cua Tieu doan Azov truoc hoa luc cua quan Nga-Hinh-4
 • Ham ngam, loi the cua Tieu doan Azov truoc hoa luc cua quan Nga-Hinh-5
 • Ham ngam, loi the cua Tieu doan Azov truoc hoa luc cua quan Nga-Hinh-6
 • Ham ngam, loi the cua Tieu doan Azov truoc hoa luc cua quan Nga-Hinh-7
 • Ham ngam, loi the cua Tieu doan Azov truoc hoa luc cua quan Nga-Hinh-8
 • Ham ngam, loi the cua Tieu doan Azov truoc hoa luc cua quan Nga-Hinh-9
 • Ham ngam, loi the cua Tieu doan Azov truoc hoa luc cua quan Nga-Hinh-10
 • Ham ngam, loi the cua Tieu doan Azov truoc hoa luc cua quan Nga-Hinh-11
 • Ham ngam, loi the cua Tieu doan Azov truoc hoa luc cua quan Nga-Hinh-12
 • Ham ngam, loi the cua Tieu doan Azov truoc hoa luc cua quan Nga-Hinh-13
 • Ham ngam, loi the cua Tieu doan Azov truoc hoa luc cua quan Nga-Hinh-14
 • Ham ngam, loi the cua Tieu doan Azov truoc hoa luc cua quan Nga-Hinh-15
 • Ham ngam, loi the cua Tieu doan Azov truoc hoa luc cua quan Nga-Hinh-16
 • Ham ngam, loi the cua Tieu doan Azov truoc hoa luc cua quan Nga-Hinh-17
 • Ham ngam, loi the cua Tieu doan Azov truoc hoa luc cua quan Nga-Hinh-18
 • Ham ngam, loi the cua Tieu doan Azov truoc hoa luc cua quan Nga-Hinh-19
 • Ham ngam, loi the cua Tieu doan Azov truoc hoa luc cua quan Nga-Hinh-20
 • Ham ngam, loi the cua Tieu doan Azov truoc hoa luc cua quan Nga-Hinh-21
Tiến Minh