Hàng loạt xe tăng T-54 Việt Nam sẽ được "độ" lại hệ thống kiểm soát hỏa lực

Theo Tùng Dương/Đất Việt -

Thông qua hợp đồng cung cấp hệ thống kiểm soát hỏa lực TIFCS-3BU cho chiến xa T-54 thì có thể xác định được tổng số xe sẽ trải qua nâng cấp.

  • Hang loat xe tang T-54 Viet Nam se duoc
  • Hang loat xe tang T-54 Viet Nam se duoc
  • Hang loat xe tang T-54 Viet Nam se duoc
  • Hang loat xe tang T-54 Viet Nam se duoc
  • Hang loat xe tang T-54 Viet Nam se duoc
  • Hang loat xe tang T-54 Viet Nam se duoc
  • Hang loat xe tang T-54 Viet Nam se duoc
  • Hang loat xe tang T-54 Viet Nam se duoc
  • Hang loat xe tang T-54 Viet Nam se duoc