“Hàng nóng” Trung Quốc và Iran sẽ giúp phòng không Syria bớt ê chề trước máy bay Israel?

Tiến Minh -

(Kiến Thức) - Mặc dù sở hữu lực lượng phòng không thuộc loại mạnh ở khu vực Trung Đông, nhưng Syria liên tiếp để không quân Israel xâm nhập không phận; gần đây họ được tăng cường vũ khí, khí tài của cả Trung Quốc và Iran, nhưng chừng đó liệu có đủ?