Hãng tin Mỹ CNN: “Cơn ác mộng của Ukraine đang đến gần“

Google News

Sau khi Quân đội Nga tấn công tổng lực vào Kharkov, truyền thông phương Tây đã vẽ ra những viễn cảnh ảm đạm cho chính quyền Kiev và Quân đội Ukraine.

 • Hang tin My CNN: “Con ac mong cua Ukraine dang den gan“
 • Hang tin My CNN: “Con ac mong cua Ukraine dang den gan“-Hinh-2
 • Hang tin My CNN: “Con ac mong cua Ukraine dang den gan“-Hinh-3
 • Hang tin My CNN: “Con ac mong cua Ukraine dang den gan“-Hinh-4
 • Hang tin My CNN: “Con ac mong cua Ukraine dang den gan“-Hinh-5
 • Hang tin My CNN: “Con ac mong cua Ukraine dang den gan“-Hinh-6
 • Hang tin My CNN: “Con ac mong cua Ukraine dang den gan“-Hinh-7
 • Hang tin My CNN: “Con ac mong cua Ukraine dang den gan“-Hinh-8
 • Hang tin My CNN: “Con ac mong cua Ukraine dang den gan“-Hinh-9
 • Hang tin My CNN: “Con ac mong cua Ukraine dang den gan“-Hinh-10
 • Hang tin My CNN: “Con ac mong cua Ukraine dang den gan“-Hinh-11
 • Hang tin My CNN: “Con ac mong cua Ukraine dang den gan“-Hinh-12
 • Hang tin My CNN: “Con ac mong cua Ukraine dang den gan“-Hinh-13
 • Hang tin My CNN: “Con ac mong cua Ukraine dang den gan“-Hinh-14
 • Hang tin My CNN: “Con ac mong cua Ukraine dang den gan“-Hinh-15
 • Hang tin My CNN: “Con ac mong cua Ukraine dang den gan“-Hinh-16
 • Hang tin My CNN: “Con ac mong cua Ukraine dang den gan“-Hinh-17
 • Hang tin My CNN: “Con ac mong cua Ukraine dang den gan“-Hinh-18
 • Hang tin My CNN: “Con ac mong cua Ukraine dang den gan“-Hinh-19
 • Hang tin My CNN: “Con ac mong cua Ukraine dang den gan“-Hinh-20
Tiến Minh (Theo Globalvillagespace)