Hệ thống Patriot sẽ bị tiêu diệt toàn bộ nếu xuất hiện tại Kharkov?

Google News

Báo chí Nga đã đưa ra viễn cảnh xấu đối với hệ thống phòng không Patriot nếu Ukraine tăng cường tổ hợp này cho chiến trường Kharkiv đang nóng bỏng.

 • He thong Patriot se bi tieu diet toan bo neu xuat hien tai Kharkov?
 • He thong Patriot se bi tieu diet toan bo neu xuat hien tai Kharkov?-Hinh-2
 • He thong Patriot se bi tieu diet toan bo neu xuat hien tai Kharkov?-Hinh-3
 • He thong Patriot se bi tieu diet toan bo neu xuat hien tai Kharkov?-Hinh-4
 • He thong Patriot se bi tieu diet toan bo neu xuat hien tai Kharkov?-Hinh-5
 • He thong Patriot se bi tieu diet toan bo neu xuat hien tai Kharkov?-Hinh-6
 • He thong Patriot se bi tieu diet toan bo neu xuat hien tai Kharkov?-Hinh-7
 • He thong Patriot se bi tieu diet toan bo neu xuat hien tai Kharkov?-Hinh-8
 • He thong Patriot se bi tieu diet toan bo neu xuat hien tai Kharkov?-Hinh-9
 • He thong Patriot se bi tieu diet toan bo neu xuat hien tai Kharkov?-Hinh-10
 • He thong Patriot se bi tieu diet toan bo neu xuat hien tai Kharkov?-Hinh-11
 • He thong Patriot se bi tieu diet toan bo neu xuat hien tai Kharkov?-Hinh-12
 • He thong Patriot se bi tieu diet toan bo neu xuat hien tai Kharkov?-Hinh-13
 • He thong Patriot se bi tieu diet toan bo neu xuat hien tai Kharkov?-Hinh-14
 • He thong Patriot se bi tieu diet toan bo neu xuat hien tai Kharkov?-Hinh-15
 • He thong Patriot se bi tieu diet toan bo neu xuat hien tai Kharkov?-Hinh-16
Theo Việt Dũng/An ninh Thủ đô