Hệ thống phòng không vững chắc của Israel bị Hezbollah “luồn kim”

Google News

Hệ thống phòng không nhiều tầng vững chắc của Israel nổi tiếng thế giới, nhưng liên tục bị lực lượng vũ trang Hezbollah ở Lebanon dễ dàng vượt qua, khiến Israel “bất an”.

 • He thong phong khong vung chac cua Israel bi Hezbollah “luon kim”
 • He thong phong khong vung chac cua Israel bi Hezbollah “luon kim”-Hinh-2
 • He thong phong khong vung chac cua Israel bi Hezbollah “luon kim”-Hinh-3
 • He thong phong khong vung chac cua Israel bi Hezbollah “luon kim”-Hinh-4
 • He thong phong khong vung chac cua Israel bi Hezbollah “luon kim”-Hinh-5
 • He thong phong khong vung chac cua Israel bi Hezbollah “luon kim”-Hinh-6
 • He thong phong khong vung chac cua Israel bi Hezbollah “luon kim”-Hinh-7
 • He thong phong khong vung chac cua Israel bi Hezbollah “luon kim”-Hinh-8
 • He thong phong khong vung chac cua Israel bi Hezbollah “luon kim”-Hinh-9
 • He thong phong khong vung chac cua Israel bi Hezbollah “luon kim”-Hinh-10
 • He thong phong khong vung chac cua Israel bi Hezbollah “luon kim”-Hinh-11
 • He thong phong khong vung chac cua Israel bi Hezbollah “luon kim”-Hinh-12
 • He thong phong khong vung chac cua Israel bi Hezbollah “luon kim”-Hinh-13
 • He thong phong khong vung chac cua Israel bi Hezbollah “luon kim”-Hinh-14
 • He thong phong khong vung chac cua Israel bi Hezbollah “luon kim”-Hinh-15
 • He thong phong khong vung chac cua Israel bi Hezbollah “luon kim”-Hinh-16
Tiến Minh (Theo Bulgarian Military, Sina)