Hình ảnh hoành tráng ít thấy của Quân đội Syria

An Ninh -

(Kiến Thức) - Khác hẳn với hình ảnh thua trận, ăn mặc lôm côm, trong hoạt động diễn tập Quân đội Syria “lột xác” đạo quân chính quy, chuyên nghiệp. 

 • Hinh anh hoanh trang it thay cua Quan doi Syria
 • Hinh anh hoanh trang it thay cua Quan doi Syria-Hinh-2
 • Hinh anh hoanh trang it thay cua Quan doi Syria-Hinh-3
 • Hinh anh hoanh trang it thay cua Quan doi Syria-Hinh-4
 • Hinh anh hoanh trang it thay cua Quan doi Syria-Hinh-5
 • Hinh anh hoanh trang it thay cua Quan doi Syria-Hinh-6
 • Hinh anh hoanh trang it thay cua Quan doi Syria-Hinh-7
 • Hinh anh hoanh trang it thay cua Quan doi Syria-Hinh-8
 • Hinh anh hoanh trang it thay cua Quan doi Syria-Hinh-9
 • Hinh anh hoanh trang it thay cua Quan doi Syria-Hinh-10
 • Hinh anh hoanh trang it thay cua Quan doi Syria-Hinh-11
 • Hinh anh hoanh trang it thay cua Quan doi Syria-Hinh-12
 • Hinh anh hoanh trang it thay cua Quan doi Syria-Hinh-13
 • Hinh anh hoanh trang it thay cua Quan doi Syria-Hinh-14
 • Hinh anh hoanh trang it thay cua Quan doi Syria-Hinh-15
 • Hinh anh hoanh trang it thay cua Quan doi Syria-Hinh-16
 • Hinh anh hoanh trang it thay cua Quan doi Syria-Hinh-17
 • Hinh anh hoanh trang it thay cua Quan doi Syria-Hinh-18
 • Hinh anh hoanh trang it thay cua Quan doi Syria-Hinh-19