Hình ảnh lịch sử Nhật đầu hàng Đồng minh ngày 2/9/1945

Google News

Sự đầu hàng của Phát xít Nhật Bản được Thiên hoàng Hirohito tuyên bố vào ngày 15/8/1945 và được ký chính thức vào ngày 2/9/1945 đã kết thúc chiến tranh Thế giới thứ hai.

 • Hinh anh lich su Nhat dau hang Dong minh ngay 2/9/1945
 • Hinh anh lich su Nhat dau hang Dong minh ngay 2/9/1945-Hinh-2
 • Hinh anh lich su Nhat dau hang Dong minh ngay 2/9/1945-Hinh-3
 • Hinh anh lich su Nhat dau hang Dong minh ngay 2/9/1945-Hinh-4
 • Hinh anh lich su Nhat dau hang Dong minh ngay 2/9/1945-Hinh-5
 • Hinh anh lich su Nhat dau hang Dong minh ngay 2/9/1945-Hinh-6
 • Hinh anh lich su Nhat dau hang Dong minh ngay 2/9/1945-Hinh-7
 • Hinh anh lich su Nhat dau hang Dong minh ngay 2/9/1945-Hinh-8
 • Hinh anh lich su Nhat dau hang Dong minh ngay 2/9/1945-Hinh-9
 • Hinh anh lich su Nhat dau hang Dong minh ngay 2/9/1945-Hinh-10
 • Hinh anh lich su Nhat dau hang Dong minh ngay 2/9/1945-Hinh-11
Thảo Nguyên (TH)