"Hổ mang bay" P-39 bị Mỹ khinh rẻ giúp gì cho Liên Xô? (P2)

Mặc dù tiêm kích P-39 bị Không quân Mỹ "ruồng bỏ", nhưng khi biên chế trong lực lượng Không quân Liên Xô, đã phát huy hết khả năng và lập nhiều thành tích xuất sắc.

Tiến Minh