Hỏa lực súng máy hạng nhẹ cấp tiểu đội “thống trị” chiến trường Ukraine

Google News

Trên chiến trường Ukraine, không chỉ có những vũ khí hạng nặng mới được chú ý, mà các loại vũ khí hỏa lực hạng nhẹ cấp tiểu đội rất quan trọng, trong đó đáng chú ý là mẫu trung liên RPK và MG5.

 • Hoa luc sung may hang nhe cap tieu doi “thong tri” chien truong Ukraine
 • Hoa luc sung may hang nhe cap tieu doi “thong tri” chien truong Ukraine-Hinh-2
 • Hoa luc sung may hang nhe cap tieu doi “thong tri” chien truong Ukraine-Hinh-3
 • Hoa luc sung may hang nhe cap tieu doi “thong tri” chien truong Ukraine-Hinh-4
 • Hoa luc sung may hang nhe cap tieu doi “thong tri” chien truong Ukraine-Hinh-5
 • Hoa luc sung may hang nhe cap tieu doi “thong tri” chien truong Ukraine-Hinh-6
 • Hoa luc sung may hang nhe cap tieu doi “thong tri” chien truong Ukraine-Hinh-7
 • Hoa luc sung may hang nhe cap tieu doi “thong tri” chien truong Ukraine-Hinh-8
 • Hoa luc sung may hang nhe cap tieu doi “thong tri” chien truong Ukraine-Hinh-9
 • Hoa luc sung may hang nhe cap tieu doi “thong tri” chien truong Ukraine-Hinh-10
 • Hoa luc sung may hang nhe cap tieu doi “thong tri” chien truong Ukraine-Hinh-11
 • Hoa luc sung may hang nhe cap tieu doi “thong tri” chien truong Ukraine-Hinh-12
 • Hoa luc sung may hang nhe cap tieu doi “thong tri” chien truong Ukraine-Hinh-13
 • Hoa luc sung may hang nhe cap tieu doi “thong tri” chien truong Ukraine-Hinh-14
 • Hoa luc sung may hang nhe cap tieu doi “thong tri” chien truong Ukraine-Hinh-15
 • Hoa luc sung may hang nhe cap tieu doi “thong tri” chien truong Ukraine-Hinh-16
 • Hoa luc sung may hang nhe cap tieu doi “thong tri” chien truong Ukraine-Hinh-17
 • Hoa luc sung may hang nhe cap tieu doi “thong tri” chien truong Ukraine-Hinh-18
 • Hoa luc sung may hang nhe cap tieu doi “thong tri” chien truong Ukraine-Hinh-19
 • Hoa luc sung may hang nhe cap tieu doi “thong tri” chien truong Ukraine-Hinh-20
 • Hoa luc sung may hang nhe cap tieu doi “thong tri” chien truong Ukraine-Hinh-21
 • Hoa luc sung may hang nhe cap tieu doi “thong tri” chien truong Ukraine-Hinh-22
Tiến Minh (Theo Army Regognition, NetEase)