Hoành tráng duyệt binh mừng Quốc khánh Cộng hòa Belarus

Chiến Xa -

(Kiến Thức) - Cuộc duyệt binh của Belarus có sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ và hàng trăm các vũ khí khí tài cực kỳ hiện đại. 

 • Hoanh trang duyet binh mung Quoc khanh Cong hoa Belarus
 • Hoanh trang duyet binh mung Quoc khanh Cong hoa Belarus-Hinh-2
 • Hoanh trang duyet binh mung Quoc khanh Cong hoa Belarus-Hinh-3
 • Hoanh trang duyet binh mung Quoc khanh Cong hoa Belarus-Hinh-4
 • Hoanh trang duyet binh mung Quoc khanh Cong hoa Belarus-Hinh-5
 • Hoanh trang duyet binh mung Quoc khanh Cong hoa Belarus-Hinh-6
 • Hoanh trang duyet binh mung Quoc khanh Cong hoa Belarus-Hinh-7
 • Hoanh trang duyet binh mung Quoc khanh Cong hoa Belarus-Hinh-8
 • Hoanh trang duyet binh mung Quoc khanh Cong hoa Belarus-Hinh-9
 • Hoanh trang duyet binh mung Quoc khanh Cong hoa Belarus-Hinh-10
 • Hoanh trang duyet binh mung Quoc khanh Cong hoa Belarus-Hinh-11
 • Hoanh trang duyet binh mung Quoc khanh Cong hoa Belarus-Hinh-12
 • Hoanh trang duyet binh mung Quoc khanh Cong hoa Belarus-Hinh-13
 • Hoanh trang duyet binh mung Quoc khanh Cong hoa Belarus-Hinh-14
 • Hoanh trang duyet binh mung Quoc khanh Cong hoa Belarus-Hinh-15
 • Hoanh trang duyet binh mung Quoc khanh Cong hoa Belarus-Hinh-16
 • Hoanh trang duyet binh mung Quoc khanh Cong hoa Belarus-Hinh-17
 • Hoanh trang duyet binh mung Quoc khanh Cong hoa Belarus-Hinh-18