Học thuyết mới: Thuỷ quân Lục chiến Mỹ "giải tán" toàn bộ xe tăng, đánh nhau kiểu gì?

Khắc Đôn -

(Kiến Thức) - Quân đội Mỹ vừa loại biên tất cả lực lượng xe tăng trong biên chế của Thuỷ quân Lục chiến, đây là dấu hiệu cho thấy học thuyết quân sự của Mỹ đã thay đổi hoàn toàn.

  • Hoc thuyet moi: Thuy quan Luc chien My
  • Hoc thuyet moi: Thuy quan Luc chien My
  • Hoc thuyet moi: Thuy quan Luc chien My
  • Hoc thuyet moi: Thuy quan Luc chien My
  • Hoc thuyet moi: Thuy quan Luc chien My
  • Hoc thuyet moi: Thuy quan Luc chien My
  • Hoc thuyet moi: Thuy quan Luc chien My
  • Hoc thuyet moi: Thuy quan Luc chien My
  • Hoc thuyet moi: Thuy quan Luc chien My