Hơn 2.500 UAV chiến đấu tối ưu sắp được Lavia gửi đến Ukraine

Google News

Latvia thông báo sẽ chuyển giao cho Ukraine hơn 2.500 máy bay không người lái (UAV) trị giá 4 triệu EUR.

  • Hon 2.500 UAV chien dau toi uu sap duoc Lavia gui den Ukraine
  • Hon 2.500 UAV chien dau toi uu sap duoc Lavia gui den Ukraine-Hinh-2
  • Hon 2.500 UAV chien dau toi uu sap duoc Lavia gui den Ukraine-Hinh-3
  • Hon 2.500 UAV chien dau toi uu sap duoc Lavia gui den Ukraine-Hinh-4
  • Hon 2.500 UAV chien dau toi uu sap duoc Lavia gui den Ukraine-Hinh-5
  • Hon 2.500 UAV chien dau toi uu sap duoc Lavia gui den Ukraine-Hinh-6
  • Hon 2.500 UAV chien dau toi uu sap duoc Lavia gui den Ukraine-Hinh-7
  • Hon 2.500 UAV chien dau toi uu sap duoc Lavia gui den Ukraine-Hinh-8
  • Hon 2.500 UAV chien dau toi uu sap duoc Lavia gui den Ukraine-Hinh-9
  • Hon 2.500 UAV chien dau toi uu sap duoc Lavia gui den Ukraine-Hinh-10
Dương Ngân (Theo Izvestia)