Hơn bốn thập kỷ bị cấm vận, Không quân Iran nay còn lại gì?

Google News

Không quân Iran từng "xưng bá" khắp Trung Đông, tuy nhiên sau hơn 40 năm bị cấm vận, lực lượng này nay đã mất đi mọi lợi thế của mình trước các quốc gia láng giềng.

 • Hon bon thap ky bi cam van, Khong quan Iran nay con lai gi?
 • Hon bon thap ky bi cam van, Khong quan Iran nay con lai gi?-Hinh-2
 • Hon bon thap ky bi cam van, Khong quan Iran nay con lai gi?-Hinh-3
 • Hon bon thap ky bi cam van, Khong quan Iran nay con lai gi?-Hinh-4
 • Hon bon thap ky bi cam van, Khong quan Iran nay con lai gi?-Hinh-5
 • Hon bon thap ky bi cam van, Khong quan Iran nay con lai gi?-Hinh-6
 • Hon bon thap ky bi cam van, Khong quan Iran nay con lai gi?-Hinh-7
 • Hon bon thap ky bi cam van, Khong quan Iran nay con lai gi?-Hinh-8
 • Hon bon thap ky bi cam van, Khong quan Iran nay con lai gi?-Hinh-9
 • Hon bon thap ky bi cam van, Khong quan Iran nay con lai gi?-Hinh-10
 • Hon bon thap ky bi cam van, Khong quan Iran nay con lai gi?-Hinh-11
 • Hon bon thap ky bi cam van, Khong quan Iran nay con lai gi?-Hinh-12
 • Hon bon thap ky bi cam van, Khong quan Iran nay con lai gi?-Hinh-13
 • Hon bon thap ky bi cam van, Khong quan Iran nay con lai gi?-Hinh-14
 • Hon bon thap ky bi cam van, Khong quan Iran nay con lai gi?-Hinh-15
 • Hon bon thap ky bi cam van, Khong quan Iran nay con lai gi?-Hinh-16
Tiến Minh