Huấn luyện tuần duyên Mỹ: Từ công tử thành chiến binh!

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Tuần duyên Mỹ có thể xem là một trong những binh chủng chịu nhiều gian khổ nhất trong các lực lượng vũ trang Mỹ, vậy nên quá trình huấn luyện binh sĩ của lực lượng này còn khắc nghiệt hơn cả lục quân và thủy quân lục chiến.

 • Huan luyen tuan duyen My: Tu cong tu thanh chien binh!
 • Huan luyen tuan duyen My: Tu cong tu thanh chien binh!-Hinh-2
 • Huan luyen tuan duyen My: Tu cong tu thanh chien binh!-Hinh-3
 • Huan luyen tuan duyen My: Tu cong tu thanh chien binh!-Hinh-4
 • Huan luyen tuan duyen My: Tu cong tu thanh chien binh!-Hinh-5
 • Huan luyen tuan duyen My: Tu cong tu thanh chien binh!-Hinh-6
 • Huan luyen tuan duyen My: Tu cong tu thanh chien binh!-Hinh-7
 • Huan luyen tuan duyen My: Tu cong tu thanh chien binh!-Hinh-8
 • Huan luyen tuan duyen My: Tu cong tu thanh chien binh!-Hinh-9
 • Huan luyen tuan duyen My: Tu cong tu thanh chien binh!-Hinh-10
 • Huan luyen tuan duyen My: Tu cong tu thanh chien binh!-Hinh-11
 • Huan luyen tuan duyen My: Tu cong tu thanh chien binh!-Hinh-12
 • Huan luyen tuan duyen My: Tu cong tu thanh chien binh!-Hinh-13
 • Huan luyen tuan duyen My: Tu cong tu thanh chien binh!-Hinh-14
 • Huan luyen tuan duyen My: Tu cong tu thanh chien binh!-Hinh-15