Hướng phát triển UAV của Nga có phải là sai lầm?

Mặc dù Nga tuyên bố, sẽ sớm đưa UCAV S-70 Hunter vào sử dụng, nhưng khả năng của loại UCAV này hiện vẫn là một câu hỏi?

 • Huong phat trien UAV cua Nga co phai la sai lam?
 • Huong phat trien UAV cua Nga co phai la sai lam?-Hinh-2
 • Huong phat trien UAV cua Nga co phai la sai lam?-Hinh-3
 • Huong phat trien UAV cua Nga co phai la sai lam?-Hinh-4
 • Huong phat trien UAV cua Nga co phai la sai lam?-Hinh-5
 • Huong phat trien UAV cua Nga co phai la sai lam?-Hinh-6
 • Huong phat trien UAV cua Nga co phai la sai lam?-Hinh-7
 • Huong phat trien UAV cua Nga co phai la sai lam?-Hinh-8
 • Huong phat trien UAV cua Nga co phai la sai lam?-Hinh-9
 • Huong phat trien UAV cua Nga co phai la sai lam?-Hinh-10
 • Huong phat trien UAV cua Nga co phai la sai lam?-Hinh-11
 • Huong phat trien UAV cua Nga co phai la sai lam?-Hinh-12
 • Huong phat trien UAV cua Nga co phai la sai lam?-Hinh-13
 • Huong phat trien UAV cua Nga co phai la sai lam?-Hinh-14
 • Huong phat trien UAV cua Nga co phai la sai lam?-Hinh-15
 • Huong phat trien UAV cua Nga co phai la sai lam?-Hinh-16
 • Huong phat trien UAV cua Nga co phai la sai lam?-Hinh-17
 • Huong phat trien UAV cua Nga co phai la sai lam?-Hinh-18
 • Huong phat trien UAV cua Nga co phai la sai lam?-Hinh-19
Tiến Minh