Iran phản công “luôn và ngay”, san bằng căn cứ Taliban bằng pháo binh

Sau cuộc tấn công của Taliban vào Iran, Iran đã “ngay lập tức” san bằng căn cứ Taliban bằng hỏa lực pháo binh; 200 chiến binh bị tiêu diệt trong vòng 30 phút.

 • Iran phan cong “luon va ngay”, san bang can cu Taliban bang phao binh
 • Iran phan cong “luon va ngay”, san bang can cu Taliban bang phao binh-Hinh-2
 • Iran phan cong “luon va ngay”, san bang can cu Taliban bang phao binh-Hinh-3
 • Iran phan cong “luon va ngay”, san bang can cu Taliban bang phao binh-Hinh-4
 • Iran phan cong “luon va ngay”, san bang can cu Taliban bang phao binh-Hinh-5
 • Iran phan cong “luon va ngay”, san bang can cu Taliban bang phao binh-Hinh-6
 • Iran phan cong “luon va ngay”, san bang can cu Taliban bang phao binh-Hinh-7
 • Iran phan cong “luon va ngay”, san bang can cu Taliban bang phao binh-Hinh-8
 • Iran phan cong “luon va ngay”, san bang can cu Taliban bang phao binh-Hinh-9
 • Iran phan cong “luon va ngay”, san bang can cu Taliban bang phao binh-Hinh-10
 • Iran phan cong “luon va ngay”, san bang can cu Taliban bang phao binh-Hinh-11
 • Iran phan cong “luon va ngay”, san bang can cu Taliban bang phao binh-Hinh-12
 • Iran phan cong “luon va ngay”, san bang can cu Taliban bang phao binh-Hinh-13
 • Iran phan cong “luon va ngay”, san bang can cu Taliban bang phao binh-Hinh-14
 • Iran phan cong “luon va ngay”, san bang can cu Taliban bang phao binh-Hinh-15
 • Iran phan cong “luon va ngay”, san bang can cu Taliban bang phao binh-Hinh-16
 • Iran phan cong “luon va ngay”, san bang can cu Taliban bang phao binh-Hinh-17
Tiến Minh