Iran phóng 16 tên lửa vào cơ sở hạt nhân Israel giả định

Vệ binh cách mạng Iran dùng UAV và phóng tên lửa đạn đạo xóa sổ mục tiêu giả định có kích thước tương đương cơ sở hạt nhân Israel.

 • Iran phong 16 ten lua vao co so hat nhan Israel gia dinh
 • Iran phong 16 ten lua vao co so hat nhan Israel gia dinh-Hinh-2
 • Iran phong 16 ten lua vao co so hat nhan Israel gia dinh-Hinh-3
 • Iran phong 16 ten lua vao co so hat nhan Israel gia dinh-Hinh-4
 • Iran phong 16 ten lua vao co so hat nhan Israel gia dinh-Hinh-5
 • Iran phong 16 ten lua vao co so hat nhan Israel gia dinh-Hinh-6
 • Iran phong 16 ten lua vao co so hat nhan Israel gia dinh-Hinh-7
 • Iran phong 16 ten lua vao co so hat nhan Israel gia dinh-Hinh-8
 • Iran phong 16 ten lua vao co so hat nhan Israel gia dinh-Hinh-9
 • Iran phong 16 ten lua vao co so hat nhan Israel gia dinh-Hinh-10
 • Iran phong 16 ten lua vao co so hat nhan Israel gia dinh-Hinh-11
 • Iran phong 16 ten lua vao co so hat nhan Israel gia dinh-Hinh-12
 • Iran phong 16 ten lua vao co so hat nhan Israel gia dinh-Hinh-13
Thái Hòa