Iran xác nhận mua máy bay Su-35, Mỹ sốt vó tìm cách ngăn cản

Google News

Iran xác nhận mua máy bay Su-35 và Nga sẽ bàn giao ngay sản phẩm; Mỹ sốt vó tìm cách cản trở, nhưng rơi vào thế khó.

 • Iran xac nhan mua may bay Su-35, My sot vo tim cach ngan can
 • Iran xac nhan mua may bay Su-35, My sot vo tim cach ngan can-Hinh-2
 • Iran xac nhan mua may bay Su-35, My sot vo tim cach ngan can-Hinh-3
 • Iran xac nhan mua may bay Su-35, My sot vo tim cach ngan can-Hinh-4
 • Iran xac nhan mua may bay Su-35, My sot vo tim cach ngan can-Hinh-5
 • Iran xac nhan mua may bay Su-35, My sot vo tim cach ngan can-Hinh-6
 • Iran xac nhan mua may bay Su-35, My sot vo tim cach ngan can-Hinh-7
 • Iran xac nhan mua may bay Su-35, My sot vo tim cach ngan can-Hinh-8
 • Iran xac nhan mua may bay Su-35, My sot vo tim cach ngan can-Hinh-9
 • Iran xac nhan mua may bay Su-35, My sot vo tim cach ngan can-Hinh-10
 • Iran xac nhan mua may bay Su-35, My sot vo tim cach ngan can-Hinh-11
 • Iran xac nhan mua may bay Su-35, My sot vo tim cach ngan can-Hinh-12
 • Iran xac nhan mua may bay Su-35, My sot vo tim cach ngan can-Hinh-13
 • Iran xac nhan mua may bay Su-35, My sot vo tim cach ngan can-Hinh-14
Tiến Minh