Iraq không cho mượn đất, Mỹ phải đánh Iran từ hướng nào?

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Nếu không được Iraq cho "mượn" đất, Mỹ sẽ rất khó có thể kéo được một cuộc tấn công trên bộ nhắm vào phía Iran khi điểm xuất phát của lính Mỹ chỉ có thể là từ trên biển hoặc cùng lắm là từ Afghanistan.

 • Iraq khong cho muon dat, My phai danh Iran tu huong nao?
 • Iraq khong cho muon dat, My phai danh Iran tu huong nao?-Hinh-2
 • Iraq khong cho muon dat, My phai danh Iran tu huong nao?-Hinh-3
 • Iraq khong cho muon dat, My phai danh Iran tu huong nao?-Hinh-4
 • Iraq khong cho muon dat, My phai danh Iran tu huong nao?-Hinh-5
 • Iraq khong cho muon dat, My phai danh Iran tu huong nao?-Hinh-6
 • Iraq khong cho muon dat, My phai danh Iran tu huong nao?-Hinh-7
 • Iraq khong cho muon dat, My phai danh Iran tu huong nao?-Hinh-8
 • Iraq khong cho muon dat, My phai danh Iran tu huong nao?-Hinh-9
 • Iraq khong cho muon dat, My phai danh Iran tu huong nao?-Hinh-10
 • Iraq khong cho muon dat, My phai danh Iran tu huong nao?-Hinh-11