Iraq mất niềm tin với Mỹ, quay sang sắm vũ khí Nga

Mặc dù Mỹ có nhiều vũ khí hiện đại, nhưng vì những điều khoản ràng buộc phức tạp nên Iraq đang dần quay sang Nga để mua vũ khí mới.

 • Iraq mat niem tin voi My, quay sang sam vu khi Nga
 • Iraq mat niem tin voi My, quay sang sam vu khi Nga-Hinh-2
 • Iraq mat niem tin voi My, quay sang sam vu khi Nga-Hinh-3
 • Iraq mat niem tin voi My, quay sang sam vu khi Nga-Hinh-4
 • Iraq mat niem tin voi My, quay sang sam vu khi Nga-Hinh-5
 • Iraq mat niem tin voi My, quay sang sam vu khi Nga-Hinh-6
 • Iraq mat niem tin voi My, quay sang sam vu khi Nga-Hinh-7
 • Iraq mat niem tin voi My, quay sang sam vu khi Nga-Hinh-8
 • Iraq mat niem tin voi My, quay sang sam vu khi Nga-Hinh-9
 • Iraq mat niem tin voi My, quay sang sam vu khi Nga-Hinh-10
 • Iraq mat niem tin voi My, quay sang sam vu khi Nga-Hinh-11
 • Iraq mat niem tin voi My, quay sang sam vu khi Nga-Hinh-12
 • Iraq mat niem tin voi My, quay sang sam vu khi Nga-Hinh-13
 • Iraq mat niem tin voi My, quay sang sam vu khi Nga-Hinh-14
 • Iraq mat niem tin voi My, quay sang sam vu khi Nga-Hinh-15
 • Iraq mat niem tin voi My, quay sang sam vu khi Nga-Hinh-16
Quang Hưng