Iskander Nga đánh trúng kho đạn pháo 25.000 quả, Ukraine thương vong lớn

Google News

Một kho hậu cần lớn của Quân đội Ukraine nằm gần Chasov Yar đã bị Quân đội Nga phát hiện và sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander đánh trúng, gây thiệt hại nặng nề.

 • Iskander Nga danh trung kho dan phao 25.000 qua, Ukraine thuong vong lon
 • Iskander Nga danh trung kho dan phao 25.000 qua, Ukraine thuong vong lon-Hinh-2
 • Iskander Nga danh trung kho dan phao 25.000 qua, Ukraine thuong vong lon-Hinh-3
 • Iskander Nga danh trung kho dan phao 25.000 qua, Ukraine thuong vong lon-Hinh-4
 • Iskander Nga danh trung kho dan phao 25.000 qua, Ukraine thuong vong lon-Hinh-5
 • Iskander Nga danh trung kho dan phao 25.000 qua, Ukraine thuong vong lon-Hinh-6
 • Iskander Nga danh trung kho dan phao 25.000 qua, Ukraine thuong vong lon-Hinh-7
 • Iskander Nga danh trung kho dan phao 25.000 qua, Ukraine thuong vong lon-Hinh-8
 • Iskander Nga danh trung kho dan phao 25.000 qua, Ukraine thuong vong lon-Hinh-9
 • Iskander Nga danh trung kho dan phao 25.000 qua, Ukraine thuong vong lon-Hinh-10
 • Iskander Nga danh trung kho dan phao 25.000 qua, Ukraine thuong vong lon-Hinh-11
 • Iskander Nga danh trung kho dan phao 25.000 qua, Ukraine thuong vong lon-Hinh-12
 • Iskander Nga danh trung kho dan phao 25.000 qua, Ukraine thuong vong lon-Hinh-13
 • Iskander Nga danh trung kho dan phao 25.000 qua, Ukraine thuong vong lon-Hinh-14
 • Iskander Nga danh trung kho dan phao 25.000 qua, Ukraine thuong vong lon-Hinh-15
Lê Quang (Theo NetEase)