K-63: Khẩu súng trường lai AK-47 của DQTV Việt Nam

Ánh Dương (tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Được phát triển như một để tăng khả năng chiến đấu cho súng trường bán tự động SKS, thế nhưng cách các thiết kế sư tạo ra K-63 chỉ đơn giản là trang bị cho nó một “bộ ruột” của AK-47.

  • K-63 khau sung truong lai AK-47 cua DQTV Viet Nam
  • K-63 khau sung truong lai AK-47 cua DQTV Viet Nam-Hinh-2
  • K-63 khau sung truong lai AK-47 cua DQTV Viet Nam-Hinh-3
  • K-63 khau sung truong lai AK-47 cua DQTV Viet Nam-Hinh-4
  • K-63 khau sung truong lai AK-47 cua DQTV Viet Nam-Hinh-5
  • K-63 khau sung truong lai AK-47 cua DQTV Viet Nam-Hinh-6
  • K-63 khau sung truong lai AK-47 cua DQTV Viet Nam-Hinh-7
  • K-63 khau sung truong lai AK-47 cua DQTV Viet Nam-Hinh-8
  • K-63 khau sung truong lai AK-47 cua DQTV Viet Nam-Hinh-9
  • K-63 khau sung truong lai AK-47 cua DQTV Viet Nam-Hinh-10