K2 Black Panther: Vũ khí nâng tầm nền công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc

Từ một quốc gia chuyên nhập phải nhập vũ khí của phương Tây, nhất là với những vũ khí hiện đại, công nghệ cao; nhưng bây giờ, Hàn Quốc đã làm được điều ngược lại, xuất khẩu xe tăng K2 Black Panther vào châu Âu.

 • K2 Black Panther: Vu khi nang tam nen cong nghiep quoc phong Han Quoc
 • K2 Black Panther: Vu khi nang tam nen cong nghiep quoc phong Han Quoc-Hinh-2
 • K2 Black Panther: Vu khi nang tam nen cong nghiep quoc phong Han Quoc-Hinh-3
 • K2 Black Panther: Vu khi nang tam nen cong nghiep quoc phong Han Quoc-Hinh-4
 • K2 Black Panther: Vu khi nang tam nen cong nghiep quoc phong Han Quoc-Hinh-5
 • K2 Black Panther: Vu khi nang tam nen cong nghiep quoc phong Han Quoc-Hinh-6
 • K2 Black Panther: Vu khi nang tam nen cong nghiep quoc phong Han Quoc-Hinh-7
 • K2 Black Panther: Vu khi nang tam nen cong nghiep quoc phong Han Quoc-Hinh-8
 • K2 Black Panther: Vu khi nang tam nen cong nghiep quoc phong Han Quoc-Hinh-9
 • K2 Black Panther: Vu khi nang tam nen cong nghiep quoc phong Han Quoc-Hinh-10
 • K2 Black Panther: Vu khi nang tam nen cong nghiep quoc phong Han Quoc-Hinh-11
 • K2 Black Panther: Vu khi nang tam nen cong nghiep quoc phong Han Quoc-Hinh-12
 • K2 Black Panther: Vu khi nang tam nen cong nghiep quoc phong Han Quoc-Hinh-13
 • K2 Black Panther: Vu khi nang tam nen cong nghiep quoc phong Han Quoc-Hinh-14
 • K2 Black Panther: Vu khi nang tam nen cong nghiep quoc phong Han Quoc-Hinh-15
 • K2 Black Panther: Vu khi nang tam nen cong nghiep quoc phong Han Quoc-Hinh-16
 • K2 Black Panther: Vu khi nang tam nen cong nghiep quoc phong Han Quoc-Hinh-17
 • K2 Black Panther: Vu khi nang tam nen cong nghiep quoc phong Han Quoc-Hinh-18
 • K2 Black Panther: Vu khi nang tam nen cong nghiep quoc phong Han Quoc-Hinh-19
Tiến Minh