Kế hoạch CIA đánh cắp tên lửa SAM-2 suýt gây khó cho Việt Nam

Năm 1957, Phòng thiết kế do các chuyên gia tên lửa phòng không nổi tiếng của Liên Xô, như Ya Rasputin, Pie Grushin và Korobov đứng đầu, đã phát triển một hệ thống tên lửa phòng không rất tiên tiến, đó là S-75 Dvina mà NATO đặt mã hiệu là SAM-2.

 • Ke hoach CIA danh cap ten lua SAM-2 suyt gay kho cho Viet Nam
 • Ke hoach CIA danh cap ten lua SAM-2 suyt gay kho cho Viet Nam-Hinh-2
 • Ke hoach CIA danh cap ten lua SAM-2 suyt gay kho cho Viet Nam-Hinh-3
 • Ke hoach CIA danh cap ten lua SAM-2 suyt gay kho cho Viet Nam-Hinh-4
 • Ke hoach CIA danh cap ten lua SAM-2 suyt gay kho cho Viet Nam-Hinh-5
 • Ke hoach CIA danh cap ten lua SAM-2 suyt gay kho cho Viet Nam-Hinh-6
 • Ke hoach CIA danh cap ten lua SAM-2 suyt gay kho cho Viet Nam-Hinh-7
 • Ke hoach CIA danh cap ten lua SAM-2 suyt gay kho cho Viet Nam-Hinh-8
 • Ke hoach CIA danh cap ten lua SAM-2 suyt gay kho cho Viet Nam-Hinh-9
 • Ke hoach CIA danh cap ten lua SAM-2 suyt gay kho cho Viet Nam-Hinh-10
 • Ke hoach CIA danh cap ten lua SAM-2 suyt gay kho cho Viet Nam-Hinh-11
 • Ke hoach CIA danh cap ten lua SAM-2 suyt gay kho cho Viet Nam-Hinh-12
 • Ke hoach CIA danh cap ten lua SAM-2 suyt gay kho cho Viet Nam-Hinh-13
 • Ke hoach CIA danh cap ten lua SAM-2 suyt gay kho cho Viet Nam-Hinh-14
 • Ke hoach CIA danh cap ten lua SAM-2 suyt gay kho cho Viet Nam-Hinh-15
 • Ke hoach CIA danh cap ten lua SAM-2 suyt gay kho cho Viet Nam-Hinh-16
 • Ke hoach CIA danh cap ten lua SAM-2 suyt gay kho cho Viet Nam-Hinh-17
 • Ke hoach CIA danh cap ten lua SAM-2 suyt gay kho cho Viet Nam-Hinh-18
 • Ke hoach CIA danh cap ten lua SAM-2 suyt gay kho cho Viet Nam-Hinh-19
 • Ke hoach CIA danh cap ten lua SAM-2 suyt gay kho cho Viet Nam-Hinh-20
 • Ke hoach CIA danh cap ten lua SAM-2 suyt gay kho cho Viet Nam-Hinh-21
Tiến Minh