Kế hoạch của tướng Sulovkin tại Ukraine bắt đầu phát huy tác dụng

Chuyên gia quân sự Mỹ đánh giá: Kế hoạch của tướng Sulovkin tại Ukraine bắt đầu phát huy tác dụng; vậy tướng Sulovkin là người như thế nào?

 • Ke hoach cua tuong Sulovkin tai Ukraine bat dau phat huy tac dung
 • Ke hoach cua tuong Sulovkin tai Ukraine bat dau phat huy tac dung-Hinh-2
 • Ke hoach cua tuong Sulovkin tai Ukraine bat dau phat huy tac dung-Hinh-3
 • Ke hoach cua tuong Sulovkin tai Ukraine bat dau phat huy tac dung-Hinh-4
 • Ke hoach cua tuong Sulovkin tai Ukraine bat dau phat huy tac dung-Hinh-5
 • Ke hoach cua tuong Sulovkin tai Ukraine bat dau phat huy tac dung-Hinh-6
 • Ke hoach cua tuong Sulovkin tai Ukraine bat dau phat huy tac dung-Hinh-7
 • Ke hoach cua tuong Sulovkin tai Ukraine bat dau phat huy tac dung-Hinh-8
 • Ke hoach cua tuong Sulovkin tai Ukraine bat dau phat huy tac dung-Hinh-9
 • Ke hoach cua tuong Sulovkin tai Ukraine bat dau phat huy tac dung-Hinh-10
 • Ke hoach cua tuong Sulovkin tai Ukraine bat dau phat huy tac dung-Hinh-11
 • Ke hoach cua tuong Sulovkin tai Ukraine bat dau phat huy tac dung-Hinh-12
 • Ke hoach cua tuong Sulovkin tai Ukraine bat dau phat huy tac dung-Hinh-13
 • Ke hoach cua tuong Sulovkin tai Ukraine bat dau phat huy tac dung-Hinh-14
 • Ke hoach cua tuong Sulovkin tai Ukraine bat dau phat huy tac dung-Hinh-15
 • Ke hoach cua tuong Sulovkin tai Ukraine bat dau phat huy tac dung-Hinh-16
Tiến Minh