Kế hoạch mới của Mỹ ngăn Trung Quốc mưu đồ quân sự hóa Biển Đông

Tiến Minh -

(Kiến Thức) - Đạo luật ủy quyền quốc phòng mới nhất (NDAA) của Mỹ, phân bổ chi tiêu quốc phòng cho năm tài khóa 2019, tạo tiền đề cho phản ứng cứng rắn hơn của Mỹ, đối với hành vi ngày càng ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông.

 • Ke hoach moi cua My ngan Trung Quoc muu do quan su hoa Bien Dong
 • Ke hoach moi cua My ngan Trung Quoc muu do quan su hoa Bien Dong-Hinh-2
 • Ke hoach moi cua My ngan Trung Quoc muu do quan su hoa Bien Dong-Hinh-3
 • Ke hoach moi cua My ngan Trung Quoc muu do quan su hoa Bien Dong-Hinh-4
 • Ke hoach moi cua My ngan Trung Quoc muu do quan su hoa Bien Dong-Hinh-5
 • Ke hoach moi cua My ngan Trung Quoc muu do quan su hoa Bien Dong-Hinh-6
 • Ke hoach moi cua My ngan Trung Quoc muu do quan su hoa Bien Dong-Hinh-7
 • Ke hoach moi cua My ngan Trung Quoc muu do quan su hoa Bien Dong-Hinh-8
 • Ke hoach moi cua My ngan Trung Quoc muu do quan su hoa Bien Dong-Hinh-9
 • Ke hoach moi cua My ngan Trung Quoc muu do quan su hoa Bien Dong-Hinh-10
 • Ke hoach moi cua My ngan Trung Quoc muu do quan su hoa Bien Dong-Hinh-11
 • Ke hoach moi cua My ngan Trung Quoc muu do quan su hoa Bien Dong-Hinh-12