Khám phá thiết giáp Stryker của Mỹ sắp được sản xuất tại Ấn Độ

Google News

Ấn phẩm Times of India đưa tin, Ấn Độ và Mỹ sẽ tiến hành thử nghiệm xe thiết giáp Stryker, nhiều khả năng dòng xe này sẽ được sản xuất tại Ấn Độ.

 • Kham pha thiet giap Stryker cua My sap duoc san xuat tai An Do
 • Kham pha thiet giap Stryker cua My sap duoc san xuat tai An Do-Hinh-2
 • Kham pha thiet giap Stryker cua My sap duoc san xuat tai An Do-Hinh-3
 • Kham pha thiet giap Stryker cua My sap duoc san xuat tai An Do-Hinh-4
 • Kham pha thiet giap Stryker cua My sap duoc san xuat tai An Do-Hinh-5
 • Kham pha thiet giap Stryker cua My sap duoc san xuat tai An Do-Hinh-6
 • Kham pha thiet giap Stryker cua My sap duoc san xuat tai An Do-Hinh-7
 • Kham pha thiet giap Stryker cua My sap duoc san xuat tai An Do-Hinh-8
 • Kham pha thiet giap Stryker cua My sap duoc san xuat tai An Do-Hinh-9
 • Kham pha thiet giap Stryker cua My sap duoc san xuat tai An Do-Hinh-10
 • Kham pha thiet giap Stryker cua My sap duoc san xuat tai An Do-Hinh-11
 • Kham pha thiet giap Stryker cua My sap duoc san xuat tai An Do-Hinh-12
 • Kham pha thiet giap Stryker cua My sap duoc san xuat tai An Do-Hinh-13
Lý Thùy (TH)