Khẩu phần ăn của lính Mỹ trong Chiến tranh VN có gì?

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Điều đáng ngạc nhiên đó là khẩu phần ăn này được lưu trong kho từ năm 1966 nhưng tới nay - sau hơn nửa thế kỷ vẫn có thể... ăn được như bình thường.

 • Khau phan an cua linh My trong Chien tranh VN co gi?
 • Khau phan an cua linh My trong Chien tranh VN co gi?-Hinh-2
 • Khau phan an cua linh My trong Chien tranh VN co gi?-Hinh-3
 • Khau phan an cua linh My trong Chien tranh VN co gi?-Hinh-4
 • Khau phan an cua linh My trong Chien tranh VN co gi?-Hinh-5
 • Khau phan an cua linh My trong Chien tranh VN co gi?-Hinh-6
 • Khau phan an cua linh My trong Chien tranh VN co gi?-Hinh-7
 • Khau phan an cua linh My trong Chien tranh VN co gi?-Hinh-8
 • Khau phan an cua linh My trong Chien tranh VN co gi?-Hinh-9
 • Khau phan an cua linh My trong Chien tranh VN co gi?-Hinh-10
 • Khau phan an cua linh My trong Chien tranh VN co gi?-Hinh-11
 • Khau phan an cua linh My trong Chien tranh VN co gi?-Hinh-12
 • Khau phan an cua linh My trong Chien tranh VN co gi?-Hinh-13
 • Khau phan an cua linh My trong Chien tranh VN co gi?-Hinh-14
 • Khau phan an cua linh My trong Chien tranh VN co gi?-Hinh-15
 • Khau phan an cua linh My trong Chien tranh VN co gi?-Hinh-16
 • Khau phan an cua linh My trong Chien tranh VN co gi?-Hinh-17
 • Khau phan an cua linh My trong Chien tranh VN co gi?-Hinh-18
 • Khau phan an cua linh My trong Chien tranh VN co gi?-Hinh-19
 • Khau phan an cua linh My trong Chien tranh VN co gi?-Hinh-20
 • Khau phan an cua linh My trong Chien tranh VN co gi?-Hinh-21
 • Khau phan an cua linh My trong Chien tranh VN co gi?-Hinh-22
 • Khau phan an cua linh My trong Chien tranh VN co gi?-Hinh-23
 • Khau phan an cua linh My trong Chien tranh VN co gi?-Hinh-24
 • Khau phan an cua linh My trong Chien tranh VN co gi?-Hinh-25
 • Khau phan an cua linh My trong Chien tranh VN co gi?-Hinh-26