Khi Pakistan có xe tăng VT-4, Ấn Độ trả lời bằng T-90 và MK-1A

Pakistan đã mua xe tăng VT-4 do đồng minh thân cận nhất là Trung Quốc sản xuất; để đáp trả, Ấn Độ cũng có kế hoạch nâng cấp ngay đội xe tăng của mình.

 • Khi Pakistan co xe tang VT-4, An Do tra loi bang T-90 va MK-1A
 • Khi Pakistan co xe tang VT-4, An Do tra loi bang T-90 va MK-1A-Hinh-2
 • Khi Pakistan co xe tang VT-4, An Do tra loi bang T-90 va MK-1A-Hinh-3
 • Khi Pakistan co xe tang VT-4, An Do tra loi bang T-90 va MK-1A-Hinh-4
 • Khi Pakistan co xe tang VT-4, An Do tra loi bang T-90 va MK-1A-Hinh-5
 • Khi Pakistan co xe tang VT-4, An Do tra loi bang T-90 va MK-1A-Hinh-6
 • Khi Pakistan co xe tang VT-4, An Do tra loi bang T-90 va MK-1A-Hinh-7
 • Khi Pakistan co xe tang VT-4, An Do tra loi bang T-90 va MK-1A-Hinh-8
 • Khi Pakistan co xe tang VT-4, An Do tra loi bang T-90 va MK-1A-Hinh-9
 • Khi Pakistan co xe tang VT-4, An Do tra loi bang T-90 va MK-1A-Hinh-10
 • Khi Pakistan co xe tang VT-4, An Do tra loi bang T-90 va MK-1A-Hinh-11
 • Khi Pakistan co xe tang VT-4, An Do tra loi bang T-90 va MK-1A-Hinh-12
 • Khi Pakistan co xe tang VT-4, An Do tra loi bang T-90 va MK-1A-Hinh-13
 • Khi Pakistan co xe tang VT-4, An Do tra loi bang T-90 va MK-1A-Hinh-14
 • Khi Pakistan co xe tang VT-4, An Do tra loi bang T-90 va MK-1A-Hinh-15
 • Khi Pakistan co xe tang VT-4, An Do tra loi bang T-90 va MK-1A-Hinh-16
 • Khi Pakistan co xe tang VT-4, An Do tra loi bang T-90 va MK-1A-Hinh-17
 • Khi Pakistan co xe tang VT-4, An Do tra loi bang T-90 va MK-1A-Hinh-18
Tiến Minh