Khoảng khắc sống mãi về Hồng quân Liên Xô Trong CTTG 2

Trà Khánh -

(Kiến Thức) - Dù đã qua đi hơn 70 năm, nhưng những hình ảnh hào hùng về cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô vẫn còn nguyên giá trị của mình.

 • Khoang khac song mai ve Hong quan Lien Xo Trong CTTG 2
 • Khoang khac song mai ve Hong quan Lien Xo Trong CTTG 2-Hinh-2
 • Khoang khac song mai ve Hong quan Lien Xo Trong CTTG 2-Hinh-3
 • Khoang khac song mai ve Hong quan Lien Xo Trong CTTG 2-Hinh-4
 • Khoang khac song mai ve Hong quan Lien Xo Trong CTTG 2-Hinh-5
 • Khoang khac song mai ve Hong quan Lien Xo Trong CTTG 2-Hinh-6
 • Khoang khac song mai ve Hong quan Lien Xo Trong CTTG 2-Hinh-7
 • Khoang khac song mai ve Hong quan Lien Xo Trong CTTG 2-Hinh-8
 • Khoang khac song mai ve Hong quan Lien Xo Trong CTTG 2-Hinh-9
 • Khoang khac song mai ve Hong quan Lien Xo Trong CTTG 2-Hinh-10
 • Khoang khac song mai ve Hong quan Lien Xo Trong CTTG 2-Hinh-11
 • Khoang khac song mai ve Hong quan Lien Xo Trong CTTG 2-Hinh-12
 • Khoang khac song mai ve Hong quan Lien Xo Trong CTTG 2-Hinh-13
 • Khoang khac song mai ve Hong quan Lien Xo Trong CTTG 2-Hinh-14