Không được ưu ái như Việt Nam, Ai Cập "cắn răng" mua vũ khí Nga

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Khác với Việt Nam, ngay khi Ai Cập vừa bị Mỹ đã đánh điện "doạ" cấm vận nếu quốc gia này nhất quyết chọn mua vũ khí từ Nga.

  • Khong duoc uu ai nhu Viet Nam, Ai Cap
  • Khong duoc uu ai nhu Viet Nam, Ai Cap
  • Khong duoc uu ai nhu Viet Nam, Ai Cap
  • Khong duoc uu ai nhu Viet Nam, Ai Cap
  • Khong duoc uu ai nhu Viet Nam, Ai Cap
  • Khong duoc uu ai nhu Viet Nam, Ai Cap
  • Khong duoc uu ai nhu Viet Nam, Ai Cap
  • Khong duoc uu ai nhu Viet Nam, Ai Cap
  • Khong duoc uu ai nhu Viet Nam, Ai Cap