Không phải AK, đây mới là khẩu súng có mặt trong mọi cuộc chiến

Có lẽ rằng người Nga tự hào với khẩu tiểu liên AK-47 huyền thoại, thì người Mỹ cũng “nở mày nở mặt” với khẩu súng trường nổi tiếng M1 Carbine.

 • Khong phai AK, day moi la khau sung co mat trong moi cuoc chien
 • Khong phai AK, day moi la khau sung co mat trong moi cuoc chien-Hinh-2
 • Khong phai AK, day moi la khau sung co mat trong moi cuoc chien-Hinh-3
 • Khong phai AK, day moi la khau sung co mat trong moi cuoc chien-Hinh-4
 • Khong phai AK, day moi la khau sung co mat trong moi cuoc chien-Hinh-5
 • Khong phai AK, day moi la khau sung co mat trong moi cuoc chien-Hinh-6
 • Khong phai AK, day moi la khau sung co mat trong moi cuoc chien-Hinh-7
 • Khong phai AK, day moi la khau sung co mat trong moi cuoc chien-Hinh-8
 • Khong phai AK, day moi la khau sung co mat trong moi cuoc chien-Hinh-9
 • Khong phai AK, day moi la khau sung co mat trong moi cuoc chien-Hinh-10
 • Khong phai AK, day moi la khau sung co mat trong moi cuoc chien-Hinh-11
 • Khong phai AK, day moi la khau sung co mat trong moi cuoc chien-Hinh-12
 • Khong phai AK, day moi la khau sung co mat trong moi cuoc chien-Hinh-13
 • Khong phai AK, day moi la khau sung co mat trong moi cuoc chien-Hinh-14
 • Khong phai AK, day moi la khau sung co mat trong moi cuoc chien-Hinh-15
 • Khong phai AK, day moi la khau sung co mat trong moi cuoc chien-Hinh-16
Thái Hòa